top of page

עדויות ממקור ראשון של שורדי האירועים מרעים בשבעה באוקטובר 2023 כ"ב בתשרי התשפ"ד

רעים

מאגר עדויות

אליס פריידל

״אתה מפחד ליצור קשר עם אנשים כי אתה מפחד שלא יענו לך״ – אליס פריידל על ה-7 באוקטובר ברעים

הראל אורן

"אנחנו נכנסים למוד של מלחמה" - הראל אורן, רבש"ץ קיבוץ רעים, מתאר את הלחימה על הבית

אימרי בונים

"האדמה רעדה, הקירות רעדו וזה לא נגמר" - אמרי בונים מספר על 7 באוקטובר ברעים

דינה כהן

"מה נתן לי את הכוח לתפקד? ניתקתי את הרגש, רק הראש עבד" – דינה כהן על שבעה באוקטובר ברעים

איילת מזרחי

”מתקשרת להראל הרבש“ץ ואני אומרת לו: 'רועי נמצא בממ“ד אל תהרוג לי את הילד' – אילת מזרחי על 7.10 ברעים

נועם גבאי

מתוך עדותו של נועם גבאי: ’’אני עם נשק ואני צריך לעשות משהו. צריך להתחיל לירות. או להבריח או לחסל’’

יניב אריאל

מתוך עדותו של יניב אריאל: "מבינים שמהאירוע הזה אנחנו לא יוצאים חיים"

משפחת קפוסטיאנסקי

"אני מבינה שאני לא יודעת אם אנחנו נצא משם"

אין תוצאות

קוראים לך לספר את העדות שלך. 

הצטרפו לרשימת התפוצה של עדות 710 וקבלו מאיתנו עדכונים שוטפים על פעילויות הארגון וכיצד ניתן לסייע.

bottom of page