top of page

עדויות ממקור ראשון של שורדי האירועים מניר עוז בשבעה באוקטובר 2023 כ"ב בתשרי התשפ"ד

ניר עוז

מאגר עדויות

חן איציק

"התארגן צוות שרותם טרקטור לעגלה והולך לאסוף גופות בקיבוץ" חן איציק מספר על פלישת המחבלים לניר עוז

דורין ראי

״ואז פתאום שמענו רעש חזק, אני זוכרת שלא נשמתי״ - דורין ראי מספרת על 7 באוקטובר בקיבוץ ניר עוז

יונתן בר

מתוך עדותו של יונתן בר מניר עוז: "רבע מהאוכלוסיה של ניר עוז, מאה איש לא שם״

עומר מצגר

"גם אם נכסה את עצמנו, זה לא משנה - כי הם בדוק יהפכו את כל החדר"

בר גורן

"מנסים, כאילו, כמה שאפשר לשמור על שפיות"

איתן קוניו

״חורבן. באמת. מה שעשו שם. כואב לראות את זה. בתים שחיית בהם. הכל שחוט, הכל שרוף... עד היסוד! לא נשאר פרור מהבית...״

אין תוצאות

קוראים לך לספר את העדות שלך. 

הצטרפו לרשימת התפוצה של עדות 710 וקבלו מאיתנו עדכונים שוטפים על פעילויות הארגון וכיצד ניתן לסייע.

bottom of page